Prichádza vlk v ovčom rúchu. Známy biblický motív použil trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojom vyhlásení k vydaniu knihy pre deti s názvom Láske sa treba učiť. Arcibiskup v knihe vidí vlka natoľko, že zakázal jej používanie v celej arcidiecéze. Jeho podoba by sa mala v texte publikácie objavovať ako LGBT ideológia a sexualizácia. Paradoxné je, že s knižným titulom talianskych autorov prišlo na trh Vydavateľstvo Nové mesto, ktoré sa hlási ku kresťanskej vierouke.

Odborníci v kríze?

Jednou z úloh biskupa je bdieť a včas reagovať na dianie v spoločnosti v zhode so zjavenou Božou pravdou. A keďže biskup Orosch je členom komisie pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska, leží mu na srdci výchova a vzdelávanie mládeže.

FOTO knihy a arcibiskupa Oroscha nájdete v GALÉRII >>

„Práve preto v súlade s hlasom svojho svedomia vyjadrujem znepokojenie nad knihou Láske sa treba učiť, ktorej autormi sú Ezio Aceti a Stefania Caglianiová. Vnímam v nej podprahové podsúvanie prvkov LGBT ideológie, ako aj predčasnú sexualizáciu detí vo veku od štyroch do siedmich rokov,“ uviedol šesťdesiatsedemročný Orosch a vyzýva na plnú zodpovednosť a múdrosť srdce ľudí, ktorí sa v rámci cirkvi starajú o výchovu a vzdelávanie.

Obaja autori knihy sú pritom rešpektovaní psychológovia a psychoterapeuti. Ezio Aceti pôsobí ako psychológ so zameraním na deti a dospievajúcich, spolupracuje s Národným úradom pre rodinnú pastoračnú starostlivosť pri Talianskej biskupskej konferencii, obdoby Konferencie biskupov Slovenska u nás. Na našom knižnom trhu mi vyšlo niekoľko knižných titulov v kresťanskom vydavateľstve Don Bosco, ako napríklad Ježiš stále klope na tvoje dvere, Naučme deti modliť sa alebo Výchova je úžasné dobrodružstvo. Stefania Caglianiová je tiež psychologička, konzultantka a vychovávateľka. Viac ako desať rokov sa venuje edukácii detí a rodičov ako koordinátorka centier pre detský vek.

Podľa arcibiskupa však aj najväčší odborníci prechádzajú rôznymi krízami svojho života, keď môžu veci vidieť v nepravom svetle a zmiasť tým veľký počet ľudí. „Ako pastier partikulárnej cirkvi som sa rozhodol vydať zákaz na používanie knihy Láske sa treba učiť v Trnavskej arcidiecéze,“ zaklincoval Orosch svoje názory direktívnym pokynom.

Dobro, radosť, svedomie

Spomínaná kniha je 48-stranový sprievodca pre malé deti s početnými ilustráciami a veľkými písmenami. Obsahuje aj 24-stranovú prílohu pre dospelých, ktorí sa rozhodnú so zakázanou knihou pracovať. V úvode sa píše, že hlavnými postavami knihy sú šesťroční Lucka a Samko, dvojičky, ktoré bývajú so svojimi rodičmi v malej dedine. Text je situovaný do podoby cesty či výletu, v ktorej sa má malý čitateľ dozvedieť veľa o sebe, o dievčatách a chlapcoch i o mužoch a ženách. Autori vedú deti do troch „krajiniek“ - Telo, Emócie a Pocity - a do krajinky Ako sa staneme dospelými. Pri ceste má malému čitateľovi pomáhať kompas.

FOTO knihy a arcibiskupa Oroscha nájdete v GALÉRII >>

„Kompas sa nazýva Duch alebo hlas svedomia. Je to vnútorný hlas, ktorý nám radí, čo máme urobiť. Ak ho budeme počúvať a budeme robiť dobro, zažijeme radosť; ak ho nebudeme počúvať, budeme smutní,“ uvádza sa v knihe na strane 10.

Kniha pokračuje opismi spomínaných troch krajiniek. V kapitole Telo rozoberá najskôr telesné orgány ako oči, ruky, nohy či srdce, pričom sa dostáva aj k niektorým častiam tela, ktoré sa u chlapcov a dievčat od seba líšia. Autori spomínajú vagínu ako „tú časť tela, ktorú nazývaš pišuľka“, a penis ako časť tela, ktorú chlapec nazýva pipík. „Keďže celé telo rastie, rastú aj pohlavné orgány. Slúžia na to, aby sme sa v dospelosti mohli stať mamičkami a oteckami.“ Kniha sa zaoberá emóciami a odlišnosťami. Na príklade Lucky a Samka ukazuje, že každý môže veci prežívať inak. Autori veľmi jemným spôsobom rozoberajú aj záležitosti ohľadne počatia a narodenia dieťaťa.

Priame odkazy či i len narážky na homosexualitu v knihe určenej detskému čitateľovi nie sú. Iba príloha navádza na toleranciu k inakosti. Vo štvrtej kapitole s názvom Zopár praktických myšlienok sa napríklad uvádza: „Fráza: ,Si ako chlapčisko!‘ povedaná dievčatku, ktoré sa rado hrá s blatom, alebo ,Čo si baba?!‘ adresovaná chlapcovi, ktorý plače, lebo si pri páde z bicykla odral kolená, sú vety, ktoré majú v sebe ničivú a udúšajúcu silu.“ Autori knihy upozorňujú, že podobnými vetami od detí žiadame, aby zavrhli prirodzený prejav svojej identity, a odporúčajú: „Nebojme sa dať dieťaťu možnosť vybrať si, ako chce prejaviť svoju hlbokú identitu, dovoľme mu vnímať vlastné pohlavie a pohlavie druhého človeka.“

Ostatní biskupi zvažujú

Oslovili sme Konferenciu biskupov Slovenska s otázkou, ako ostatní biskupi vnímajú rozhodnutie Jána Oroscha a či k podobnému zákazu plánujú pristúpiť aj vo zvyšných arcidiecézach. „Bude potrebné požiadať odborníkov o bližšiu analýzu danej publikácie a následne zvážiť ďalší postup,“ povedal nám Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

Vydavateľstvo, ktoré knihu na trh prinieslo, vydalo k celej záležitosti len stručné vyhlásenie: „Vydavateľstvo Nové mesto nepozná konkrétne dôvody, ktoré viedli Mons. J. Oroscha k zákazu knihy Láske sa treba učiť na území Trnavskej arcidiecézy.“ Vedenie vydavateľstva mrzí vzniknutá situácia a verí, že sa ju podarí objasniť na osobnom stretnutí na Arcibiskupskom úrade v Trnave a že arcibiskup Orosch svoje rozhodnutie prehodnotí.

FOTO knihy a arcibiskupa Oroscha nájdete v GALÉRII >>

Prečítajte si tiež: