Základná umelecká škola v Humennom nie je ničím výnimočná oproti iným na Slovensku. Mnohé majú svojich významných žiakov, z ktorých sa stali úspešní hudobníci známi na Slovensku aj vo svete. Tá v Humennom je slávna tým, že sa v nej učil hrať nielen Marián Čekovský, ale aj medzinárodne uznávaný hudobník Peter Breiner, ktorý už roky žije v zahraničí. Na svoju umeleckú školu však nezabudol a vždy sa zúčastňoval na výročných oslavách. Nechýbal ani vlani v máji, keď škola oslavovala 60. výročie svojho vzniku.

Pri tejto príležitosti ho vtedajšie vedenie požiadalo, či by škola nemohla niesť meno po ňom. Breiner, samozrejme, súhlasil. Lenže ušľachtilý zámer sa skončil fiaskom.

Príjemné spomínanie

Oslavy 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Humennom boli veľkolepé. Vystúpil na nich aj Peter Breiner, ktorý svojej učiteľke klavíra - nevideli sa štyridsaťdva rokov - zahral pesničku Chlieb s maslom, nacvičovali ju spolu ešte v časoch, keď bol malý chlapec.

„Prijal som aj ponuku na čestné pomenovanie školy mojím menom,“ prezradil pre PLUS 7 DNÍ Peter Breiner. Žiadosť školy, aby niesla jeho meno, vnímal ako poctu. Veril, že to nejakým spôsobom prispeje k povzbudeniu žiakov školy i ďalších generácií. „Po slávnostnom ceremoniáli za mnou prišli učitelia so slovami, ako to bude teraz s platmi, že by potrebovali koncertnú sálu a že ani celá budova nie je v najlepšom stave. Keď je to moja škola, či sa teraz budem starať,“ pousmial sa hudobník, ktorý už niekoľko rokov žije v New Yorku. Priznáva, že do Humenného nechodieva veľmi často. „Vlastne len v súvislosti s aktivitami školy, ktorá pre mňa znamenala veľmi veľa. Bez tej školy si neviem svoj umelecký vývoj ani predstaviť. Veď práve vďaka mojej pani učiteľke som sa stal hudobníkom,“ vraví.

Breiner bol aj na oslavách školy pred desiatimi rokmi a vždy sa tam rád vracal. „Pamätám sa, že hudba ma veľmi fascinovala. Často som utekal z domu. Vždy keď doma zistili, že ma niet, vedeli, že som v hudobnej škole,“ zaspomínal si na detstvo v Humennom Peter Breiner.

Striktná legislatíva?

Keď ho teda vedenie školy pred oslavou oslovilo s ponukou na čestné pomenovanie školy po ňom, potešil sa. „Samozrejme, že to nevzniklo náhodou, že niekto by to spontánne vymyslel na oslave. Celý proces bol dopredu konzultovaný,“ dodáva na margo udalosti Peter Breiner.

Lenže zriaďovateľ školy - mesto Humenné - týmto zámerom až taký nadšený nebol a po spomínanej slávnosti začal celý nápad, aby škola niesla meno Petra Breinera, analyzovať. Opieral sa o stanovisko ministerstva školstva, ktoré tvrdí, že také niečo nie je možné a školské ustanovizne sa môžu volať len po mŕtvych velikánoch. „Ešte 24. júla minulého roka sme na našu žiadosť dostali odpoveď z ministerstva školstva, že čestné názvy sa môžu dávať iba po osobe, ktorá už nežije. Doslova nám napísali, aby sme si vybrali inú osobu, ako je pán Breiner, lebo ak by sme aj podali takú žiadosť na ministerstvo, zamietnu nám ju. Aj z toho je, myslím, úplne jasné, že to nemá žiaden súvis s politikou, išlo výlučne o legislatívny problém, a zákon to jednoducho neumožňuje,“ píše vo svojom stanovisku Mária Míčková z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Míčková ďalej tvrdí, že aj keby bolo teoreticky možné pomenovať školu po umelcovi, ktorý žije, muselo by to schváliť mestské zastupiteľstvo. „A práve na ďalšom zastupiteľstve po týchto oslavách sa ozval opozičný poslanec, ktorý síce neustále kritizuje vedenie mesta aj pani primátorku, no tentoraz nám dal za pravdu a uviedol, že on si v žiadnom prípade neželá, aby ZUŠ bola pomenovaná práve po pánovi Breinerovi. A že aj keby sme to predložili na zastupiteľstvo, za taký návrh by nikdy nehlasoval. Takisto by mohol prísť iný poslanec s tým, nech sa škola volá po Mariánovi Čekovskom alebo jeho sestre Ľubici. Oni sú tiež veľmi známi umelci a rodáci z Humenného,“ dodáva Míčková.

A tak nové vedenie školy napísalo Breinerovi list do Ameriky, v ktorom mu oznamujú, že z pomenovania školy jeho menom nič nebude, pretože im to legislatíva neumožňuje. Samozrejme, hudobník ostal zaskočený a nechápal, čo sa deje a čo je dôvodom zmeny postoja školy. Mesto nekomentovalo, aký vzťah má s pánom Breinerom, ani neodpovedalo na otázky, či je čestné pomenovanie školy po Petrovi Breinerovi pre mesto neprijateľné, ani prečo. Vo svojej odpovedi sa odvoláva na zamietavé stanovisko ministerstva školstva.

Raz tak, raz onak

A skutočne, ministerstvo školstva trvá na tom, že niečo také jednoducho nie je možné. Opiera sa pritom o zákon z roku 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ten hovorí, že takéto pomenovanie udeľuje a odníma ministerstvo. Tento zákon nemá príslušný paragraf ani podmienku, aby čestný názov bol po žijúcej alebo nežijúcej osobnosti.

Ministerstvo má na posudzovanie žiadostí na udeľovanie mien školám zriadenú komisiu. „Riaditeľ školy predkladá návrh na udelenie čestného názvu zriaďovateľovi školy, ktorý k návrhu vypracuje stanovisko a prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja ho doručí na ministerstvo školstva,“ uvádza vo svojom stanovisku ministerstvo.

To ďalej tvrdí, že po žijúcom umelcovi nemôže byť žiadna škola pomenovaná. A to pre smernicu č. 60 z roku 2017. „Podľa čl. 2 ods. 3 písmeno j uvedenej smernice návrh predložený riaditeľom školy obsahuje vyjadrenie právneho nástupcu osobnosti, ak čestný názov má tvoriť meno a priezvisko tejto významnej osobnosti, ktorá má priamy vzťah ku škole, alebo vyhlásenie o tom, že táto osobnosť nemá právneho nástupcu. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné pomenovať školu alebo školské zariadenie po žijúcej osobnosti,“ konštatuje ďalej ministerstvo.

Lenže táto smernica nadobudla účinnosť až po vyhlásení oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. A to sa stalo až v decembri roku 2017. Teda účinnou sa stala približne pol roka po tom, ako sa začala diskusia o pomenovaní školy v Humennom po Petrovi Breinerovi. Navyše existuje stanovisko pracovníka ministerstva školstva z leta tohto roku, ktorý jasne hovorí, že to, či umelec žije, alebo nie, nemá vplyv na pomenovanie školy.

Aj keď sa to zdá nemožné, pomenovanie po žijúcej osobnosti školskej inštitúcie nie je na Slovensku nič prelomové. Veď napríklad gymnázium v Handlovej nesie meno nášho prvého slovenského kozmonauta. A ten stále žije.

„Významným medzníkom v živote školy bolo udelenie čestného názvu Gymnázium Ivana Bellu. Ministerstvo školstva SR udelilo gymnáziu v Handlovej toto ocenenie na základe návrhu odboru školstva mládeže a telesnej kultúry Krajského úradu v Trenčíne vo februári roku 2000. Udelenie čestného názvu je prejavom uznania kvality práce a dobrých výsledkov, ktoré škola počas svojej existencie dosiahla,“ hrdí sa touto zmenou na svojej webovej stránke spomínaná škola.

Politika?

Po Humennom sa však pošuškáva, že tento čestný post pre Petra Breinera bol pre vedenie mesta neprijateľný najmä preto, že hudobník sa nikdy netajil svojou kritikou vládnuceho Smeru. A keďže v kresle primátorky mesta sedí Jana Vaľová zo strany Smer, je to vraj neprijateľné. Mesto toto tvrdenie kategoricky odmieta. „Nemá to žiaden súvis s politikou. Išlo výlučne o legislatívny problém a zákon to jednoducho neumožňuje,“ píše vo svojom stanovisku Mária Míčková z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom.

Fakt je, že aj keď mesto považuje Petra Breinera za významnú osobnosť Humenného a je zvečnený na jednom z desiatich pilierov pod mostom tak ako ďalší slávni rodáci, vzťah tohto hudobníka s mestom je vlažný. „Vzhľadom na stranícku príslušnosť primeraný celému morálnemu profilu. S vedením mesta som neprichádzal do styku,“ opísal vzťah s mestom Peter Breiner.

Tento svetovo uznávaný umelec síce meno škole prepožičať nakoniec nemohol, zato v januári tohto roku ho ocenil prezident Andrej Kiska. Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky mu udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, hudobného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.