Tip na článok

Zákony sú na slovenských sudcov krátke. V pracovnom čase si pokojne doprajú alkohol

Zákony sú na slovenských sudcov krátke. K pracovnému obedu si pokojne doprajú alkohol

Zapíjať pracovný obed vínom nie je na Slovensku obvyklé. Podľa platnej legislatívy vlastne nezákonné. Temer s istotou sa dá konštatovať, že bežnému občanovi by čosi také ani nenapadlo.

Veľmi rýchlo by totiž mohol prísť o prácu, keďže zamestnávateľ inú možnosť, ako s popíjajúcim podriadeným rozviazať pracovný pomer, hádam ani nemá. Zákon o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci znie jasne. Zamestnanec je povinný nepožívať alkoholické nápoje na pracoviskách, v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase ani mimo týchto pracovísk a priestorov. Iste, s takouto striktne znejúcou právnou normou možno polemizovať.

Veď aj odborníci presviedčajú, že deci vína neuškodí, pomôže tráveniu a vraj lieči. Ale zákon, ktorý by umožnil požiť hoci malé množstvo tohto zázračného nápoja v pracovnom čase, ešte nikto neschválil. Preto treba dodržiavať normy, ktoré platia. Ukazuje sa však, že na Slovensku máme kategóriu zamestnancov, na ktorých sú zákony tohto štátu krátke a víno k obedu spokojne popíjať môžu. Sú to sudcovia.

Ináč sa nedá

Na prvý pohľad to bol jeden z tých cirkusov, aké vie okolo seba pomerne pravidelne vyrábať kontroverzný občiansky aktivista Martin Daňo. Na posledné pojednávanie v takzvanom kokaínovom prípade, v ktorom ho za ohováranie žaluje bývalý dvojnásobný minister a známy bratislavský multimilionár Ján Počiatek, zase raz prišiel v dobrej nálade, vyzbrojený kamerou a tiež zaujímavo znejúcim transparentom.

Po budove súdu ho nosil zavesený na krku a všetci si tak mohli prečítať - Každý má právo na sudcu, ktorý v práci nepije! Bolo na ňom uvedené aj meno konkrétnej sudkyne.

Priznali sa

Išlo o Ivetu Halvoňovú, ktorá spor Počiatek verzus Daňo pojednáva. „Na pani sudkyňu sme podali podnet, pretože sa priznala, že v práci požíva alkohol. No neuspeli sme,“ odbil nás v krátkosti Daňo. Do ruky nám pritom strčil akýsi oficiálny papier. Bola to odpoveď predsedu Okresného súdu Bratislava III JUDr. Davida Lindtnera na spomínaný podnet.

A čítanie je to veru zaujímavé. Okrem iného sme sa dozvedeli, že vlani 1. decembra okolo 12.40 hodiny prijali na sekretariáte ministerky spravodlivosti telefonický podnet, podľa ktorého dvaja sudcovia z tretieho bratislavského obvodu - konkrétne jeho podpredseda JUDr. Roman Fitt a JUDr. Iveta Halvoňová - v reštaurácii neďaleko súdu zapíjali pracovný obed vínom. Vec okamžite odstúpili ich priamemu nadriadenému, teda Davidovi Lindtnerovi, ktorý si dal spomínanú dvojicu predvolať.

MICHAL SMRČOK

„Obaja menovaní sudcovia potvrdili, že v rámci obeda skonzumovali po jednom deci červeného vína,“ píše sa v jeho vyjadrení. Potom, v prítomnosti svedkov, boli preto vyzvaní, aby vykonali dychovú skúšku. To aj urobili. Bola negatívna. Možno aj preto, že testu sa podrobili vyše hodiny po požití alkoholu a zrejme stihol z ich tela vyprchať.

Svojské odôvodnenie

Najzaujímavejšia časť odpovede predsedu súdu však ešte len prišla. Vysvetľuje v nej, že súčasná právna úprava sudcom v podstate nezakazuje piť v práci alkohol. „Ak aj sudca konzumuje počas pracovného obeda, teda v pracovnom čase, alkohol v množstve, ktoré nespôsobí, že počas pracovného času je pod jeho vplyvom, takéto konanie sudcu nezakladá disciplinárnu zodpovednosť. Uvedené ustanovenie má svoju vnútornú logiku, pretože pitie alkoholu sudcom v pracovnom čase samo osebe nebezpečné nie je, spoločensky neprijateľným, a preto aj disciplinárne postihnuteľným sa stáva, ak sudca vykonáva svoju funkciu pod jeho vplyvom,“ dôvodil JUDr. David Lindtner, prečo deci červeného vína nie je pri sudcoch problém.

Polemika odborníkov

Nuž a zdá sa, že súdu v treťom bratislavskom obvode šéfuje nielen zdatný obhajca popíjajúcich sudcov, ale aj odborník na zdravie. Lebo, ako ďalej roztomilo vysvetľuje, „o mimoriadne priaznivých zdravotných účinkoch tohto lieku - ako čevené víno nazýva nejedna lekárska aj vedecká obec - na ľ udské zdravie v dôsledku obsahu resveratrolu ako jedného z najsilnejších prírodných antioxidantov, za tých okolností a v množstve ako v danom prípade, nemožno pochybovať, čo je zrejme dôvod, prečo tento nápoj tvorí súčasť obeda nespočetného množstva ľudí dbalých o svoje zdravie na celom svete,“ rozpísal sa David Lindtner.

Na tomto mieste si dovolíme upriamiť jeho pozornosť na slová iného odborníka, známeho kardiológa, profesora Milana Šamánka, ktorý v rozhovore pre náš časopis v minulosti uviedol: „Ľudia sa naučili vyslovovať ťažké slovo resveratrol, tak ho teraz všade používajú. Ale je to úplná hlúposť, pretože na to, aby resveratrol teoreticky účinkoval na človeka, musel by vypiť denne štyristo až šesťsto litrov červeného vína! Ja už každému hovorím - Ak ešte raz vyslovíš slovo resveratrol, napíšem, že si vôl a že tomu vôbec nerozumieš.“

Bez žartu

Samozrejme, týmto v žiadnom prípade nechceme dávať návod či odporúčanie pre slovenských sudcov, koľko vína majú piť, aby mal resveratrol posilňujúci účinok na ich zdravie. Len by bolo možno fajn, keby muž v postavení JUDr. Davida Lindtnera v oficiálnych listoch radšej vážil slová. Podľa našich informácií patrí medzi neskazenú krv nášho súdnictva, má dobré meno aj povesť.

Prečo si teda dôstojnosť pošramotiť stanoviskom pre akéhosi aktivistu? Lebo dokument podpísaný Davidom Lindtnerom vyznieva skôr tak, že pri jeho tvorbe chytil vtipnú slinu, než tak, že ho myslel vážne. Až na to, že daná téma zábavná vôbec nie je. Polemizovať o deci vína sa môže zdať smiešne, zákon, ako sme už spomínali, však hovorí jednoznačne.

Predseda súdu: JUDr. David Lindtner hovorí, že znenie odpovede na podnet Martina Daňa prispôsobil jeho zmýšľaniu.
Predseda súdu: JUDr. David Lindtner hovorí, že znenie odpovede na podnet Martina Daňa prispôsobil jeho zmýšľaniu.
ARCHÍV

Predseda súdu svoju odpoveď Daňovi obhajuje slovami, že s ľuďmi sa snaží komunikovať na takej úrovni, aby to pochopili. „Odpoveď na podnet sa na jednej strane týkala odborného výkladu danej problematiky, na strane druhej som sa snažil konkrétnemu človeku, teda pánovi Daňovi, tému zrozumiteľne vysvetliť v kontexte jeho myšlienkového sveta,“ vysvetľuje David Lindtner. V rozhovore s nami však zopakoval, že deci vína pri obede naozaj nepovažuje za také závažné previnenie, aby mohol vyvodzovať disciplinárne tresty.

Ktovie, či by na záležitosť mal rovnaký názor aj Národný inšpektorát práce či právnici, ktorí upozorňujú na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Ten potvrdil, že „požívanie alkoholických nápojov na pracovisku alebo počas pracovného času aj v menšom množstve, prípadne nástup do zamestnania pod ich vplyvom, sa môže považovať za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom, a teda môže byť aj dôvodom na okamžité zrušenie pracovného pomeru“.

V prípade sudcov Ivety Halvoňovej a Romana Fitta niet žiadnych pochybností, že v pracovnom čase alkohol pili. Hoc len deci vína. Priznali sa k tomu.

Všetko v poriadku

Ministerstvo spravodlivosti nám pritom potvrdilo, že aj na nich sa vzťahuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zároveň však dodalo, že podľa ustanovení zákona o sudcoch sa sudcovia disciplinárne previnia, keď sú na pracovisku prítomní pod vplyvom alkoholu.

Ani vtedy to automaticky neznamená, že so sudcom sa okamžite rozviaže pracovný pomer. Začína sa s ním konanie, v rámci ktorého sa dokazuje miera jeho previnenia. Dialo sa tak aj v prípade sudcov Halvoňovej a Fitta, ktorými sa zaoberala sudcovská rada. No a tá už stihla aj rozhodnúť. „Sudcovská rada OS Bratislava III dospela k záveru, že podnet pána Martina Daňa je nedôvodný, pretože vykonaná dychová skúška pánom predsedom okresného súdu bola s negatívnym výsledkom,“ informoval hovorca súdu Pavol Adamčiak. Len aby sa vedelo, šéfkou sudcovskej rady je JUDr. Iveta Halvoňová.

Ako sa ku kauze vyjadril predseda okresného súdu? Prečítajte si v rozhovore v najnovšom čísle týždenníka PLUS 7 DNÍ.

VIDEO Plus 7 Dní