Kým zdravie trápi 68-ročného europoslanca Miroslava Číža zo Smeru, jeho mandát je neochvejný. Ani v prípade, že by europoslanec nemohol vykonávať mandát rok či viac, nič by sa nestalo. Jan Jakubov z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku vraví, že zvolení poslanci v Bruseli a v Štrasburgu vykonávajú svoj mandát „slobodne a nezávisle a výkon tohto mandátu si organizujú sami“. A jeden chýbajúci europoslanec sa medzi ďalšími siedmymi stovkami stratí.
Neohrozený mandát
Povedzme si všeobecné pravidlá. Hlásiť, že nebudú hlasovať, chodiť na výbory, ani sa zúčastňovať plenárnych zasadnutí, či zákulisných debát, nemusia europoslanci nikomu. „Autorizácia ich neprítomnosti zo zdravotných dôvodov nie je potrebná ani možná,“ dodal Jakubov. Poslanci EP majú podľa pravidiel nárok na plat počas celej dĺžky trvania ich mandátu. Iba ak by sa europoslanec zúčastnil bez pádneho dôvodu na menej než polovici plenárnych hlasovaní v jednom parlamentnom roku, znížiť by sa mu mohol príspevok na všeobecné výdavky a to o polovicu. Namiesto 4 778 eur by dostali „len“ 2 389 eur. Péenka však z tohto príspevku k platu neukráti, hoci ak ležíte v nemocnici a bojujete s chorobou, aj europeniaze pre vás strácajú zmysel.

Ak by zlé zdravie nedovoľovalo nášmu zástupcovi v Európskom parlamente plniť si povinnosti, nič sa nedá robiť. Neexistuje, že ho nahradia len preto, že nehlasuje, necestuje a teda nepracuje. „Mandát poslanca Európskeho parlamentu je osobný (voľný), a teda ho nie je možné preniesť na iného poslanca. Žiaden iný poslanec nemôže hlasovať za neprítomného poslanca, a to bez ohľadu na dôvod absencie,“ vraví Jakubov.
„Kreslo poslanca sa považuje za uvoľnené len v prípade, že došlo k uplynutiu mandátu, teda na konci funkčného obdobia, ak sa poslanec rozhodol odstúpiť, ak došlo k zániku mandátu (napr. v dôsledku dodatočnej nezlučiteľnosti s novou funkciou poslanca v členskom štáte) alebo v prípade úmrtia poslanca. Choroba nie je dôvodom na zánik mandátu poslanca europarlamentu,“ objasnili úradníci pravidlá pre tých, ktorí majú v Bruseli pracovať ako naši volení zástupcovia.


Plat europoslanca
Mzda – 9 166 v hrubom
Všeobecný príspevok - 4 778 eur
Cestovné výdavky – do 4 716 eur ročne
Diéty vyplácané za dni prítomnosti za rokovania - 338 na deň

DEDIČSTVO Europoslanec Miroslav Číž dom na krásnom mieste zdedil po rodičoch. Chodieva tam málo, keďže čas trávi medzi Bratislavou a Bruselom.
Zdroj: Emil Vasko