Snáď každý polrok je na stole v národnej rade návrh na zákaz interrupcií. Hoci ľudia dostávajú desivo vysoké zálohové faktúry za energie, poslanci sa budú opäť zaoberať kontroverznou témou, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Len pred pár dňami doručil svoj návrh na zákaz Martin Čepček. Ten sa pokúša zakázať aj nedeľný predaj v obchodoch. Za svojvoľné predkladanie zákonov a neskôr aj hlasovanie s opozíciou Čepčeka vyrazili z poslaneckého klubu OĽaNO.

Čudné argumenty

„Väčšina spoločnosti neschvaľuje, aby bolo zákonom povolené bezdôvodné prerušenie tehotenstva,“ tvrdí v dôvodovej správe Čepček. Neprikladá však žiaden prieskum verejnej mienky, ktorý by to potvrdzoval.

Keď si v novembri 2021 dala prieskum v agentúre AKO urobiť SaS, za sprísnenie interrupčných zákonov sa vyjadrilo len osem percent ľudí. Každý tretí opýtaný sa dokonca vyjadril, že by mal byť prístup k interrupciám liberálnejší. Tri štvrtiny opýtaných bolo ešte k tomu presvedčených, že štátne nemocnice by mali mať povinnosť interrupcie vykonávať a nemali by si uplatňovať komplet výhradu vo svedomí.

Cesta do Poľska?

Čepček v dôvodovej správe vysvetľuje, že jeho zákon má výnimky, ktoré sa vzťahujú k štyrom situáciám: ohrozenie života matky, ohrozenie zdravia matky, diagnostikované ťažké poškodenie dieťaťa a prípad tehotenstva ako následku trestného činu na matke. Podľa Adriany Mesochoritisovej z organizácie Možnosť voľby však aj tieto výnimky podmieňuje ďalšími obmedzeniami. Zákon tak pokladá za jeden z najrepresívnejších, aké boli doposiaľ predložené.

„Návrh napríklad vyžaduje dve lekárske správy, ktoré potvrdia, že život, či zdravie ženy nie je možné zachrániť iným spôsobom, čo v praxi bude viesť k zdržaniu zákroku zachraňujúceho život a zdravie pacientky. To môže mať za následok tragické prípady, aké poznáme z Poľska a iných krajín, kde podobné podmienky viedli k úmrtiam žien,“ vysvetľuje úskalia Čepčekovho výtvoru Mesochoritisová.

Prokurátor a výhrada svedomia?

V prípade interrupcie z dôvodu znásilnenia vyžaduje návrh potvrdenia od prokuratúry. „Ale prokurátorovi, či prokurátorke umožňuje odmietnuť vykonať svoju prácu a vydať toto potvrdenie,“ krúti hlavou Mesochoritisová.

Podľa nej zavádza návrh aj povinné šírenie dezinformácií a núti lekárky a lekárov podávať pacientkám informácie, ktoré sú v rozpore s vedeckými poznatkami.

Dlhšie čakanie

Čepčekov návrh počíta tiež s takzvanou čakacou dobou 96 hodín. To znamená, že samotný zákrok bude vykonaný štyri dni po poučení ženy a jej informovanom súhlase. V súčasnosti je čakacia doba 48 hodín. „Rozširuje ju aj na interrupciu zo zdravotných dôvodov, či dôvodu znásilnenia a vážneho poškodenia plodu, čím by sa predĺžila už i tak nesmierne zaťažujúcu situáciu, v ktorej sa ženy ocitli,“ vraví Alexandra Demetrianová z Možnosti voľby. A dodáva, že každé obmedzenie prístupu k bezpečnej interrupcii, každá prekážka, dokázateľne zvyšuje riziko poškodenia zdravia, či dokonca ohrozuje životy žien.

Väčšia chudoba a hrozba samovrážd zúfalých žien

Podľa nej takéto obmedzenia nútia ženy, aby hľadali iné, často zúfalé riešenia a spôsoby ako ukončiť nechcené tehotenstvo. „Buď siahajú po “domácky vyrobených receptoch” na vyvolanie interrupcie alebo neodborných službách, ktoré nik nereguluje. Obmedzenia tiež jednoznačne prispejú k posilneniu nerovností, diskriminácie a chudoby: interrupcie sa stanú privilégiom bohatších žien, ktoré si budú môcť dovoliť vycestovať do zahraničia a tam si interrupciu zaplatiť. Iné budú nútené v nechcenom tehotenstve pokračovať, čo môže viesť k zvýšeniu počtu samovrážd žien,“ myslí si Demetrianová.

Pomohlo by niečo úplne iné

Možnosť voľby upozorňuje, že už dnes čelia ženy na Slovensku prekážkam v prístupe k interrupciám. Obmedziť interrupcie či prístup k nim je síce ľahké, ale nebezpečné a zbytočné. „Vytvárať podmienky na to, aby mali ženy skutočnú možnosť voľby, už také ľahké nie je,“ vraví Mesochoritisová. A dodáva, že medzi ne patria silné sociálne a rodinné politiky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou či výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti. Pomohla by politika rodovej rovnosti, antikoncepcia hradená zo zdravotného poistenia, dostatok miest v škôlkach či jasliach, kvalitná a odborná sexuálna výchova, ktorá naučí mladých ľudí zodpovedne pristupovať k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu, ale aj kvalitná a dostupná gynekologická starostlivosť.

To sú však komplexné opatrenia, ktoré nie sú tak populistické a jednoduché ako zákaz interrupcií.