Nárok na príspevok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách a žiaci piatych ročníkov na osemročných gymnáziách. Pre získanie príspevku postačí registrácia žiaka a jeho zákonného zástupcu na webstránke www.digitalnyziak.sk. Údaje a oprávnenosť na získanie príspevku budú následne overené v jednotlivých štátnych registroch.

Ilustračné foto
Zdroj: Digitálna koalícia

„Do niekoľkých týždňov by mala žiakom/ich zákonným zástupcom prísť validačná SMS, ktorá obsahuje unikátny validačný kód. Ten následne spolu s dokladom totožnosti stačí predložiť v niektorých z autorizovaných predajní digitálnej techniky zapojenej do projektu,“ vysvetľuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. V rámci celého Slovenska by takýchto predajní malo byť dostupných viac ako 500. Kompletný zoznam bude dostupný na www.digitalnyziak.sk.
Dva mesiace od spustenia projektu Digitálny žiak o príspevok požiadalo už takmer 60-tisíc žiakov.

Digitálna koalícia hovorí o rekordnom záujme. „Digitálne zručnosti sú nevyhnutným základom pre plné využitie všetkých príležitostí, ktoré dnešná, digitálna, doba ponúka. Žiaľ, aj napriek tomu dnes mnohí žiaci nemajú potrebné digitálne vybavenie vďaka ktorému by sa mohli plnohodnotne pripravovať na štúdium aj z domu a rozvíjať tak svoje digitálne zručnosti v maximálnej možnej miere. Veríme, že projekt pomôže zásadne zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení pre všetkých žiakov, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Enormný záujem  žiakov a rodičov potvrdzuje, že príspevok na nový, kvalitný notebook či tablet, predstavuje pre žiakov a domácnosti adresnú pomoc,“ dopĺňa Lelovský.

O príspevok v hodnote 350 eur môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna. Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk. K dispozícii sú aj pracovníci call centra na telefónnom čísle 02/32 28 44 66.

Ilustračné foto
Zdroj: Digitálna koalícia