Generálny prokurátor Maroš Žilinka bude mať lepší prehľad o oficiálnych benefitoch, ktoré získavajú takzvaní kajúcnici. V piatok vydal pokyn, aby mu kolegovia prokurátori oznamovali všetky rozhodnutia o úplnom alebo podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúcich obvinených.

Ide o situácie, v ktorých prokuratúra zastaví trestné stíhanie obvineného, ktorý sa „významnou mierou“ podieľal na objasnení trestnej činnosti a záujem spoločnosti na vyšetrení prípadu „prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného“. Možné je to iba pri niektorých trestných činoch, ide o korupciu či všetky trestné činy páchané organizovanou alebo zločineckou skupinou. Podľa zákona sa tento benefit nesmie poskytnúť napríklad organizátorovi trestného činu.

Zastavenie stíhania znamená, že prípad konkrétneho spolupracujúceho svedka sa nedostane ani pred súd. O tom, či sú splnené podmienky na poskytnutie tohto benefitu, však rozhoduje samotný prokurátor, ktorý konkrétnu kauzu dozoruje.

Niektoré rozhodnutia sa síce zverejňujú na webe Generálnej prokuratúry, ale sú natoľko anonymizované, že iba niekedy sa dá z popisu trestného činu zistiť, komu bolo stíhanie zastavené.

Navyše, samotné rozhodnutia o podmienčnom zastavení sa ihneď ani nezverejňujú a na web sa dostane až v momente, keď prokurátor takzvane osvedčí, že obvinený dodržal podmienky zastavenia, to však môže trvať roky. V čase, keď dôjde k podmienčnému zastaveniu stíhania kajúcnika sa preto o ňom nedozvie ani Generálna prokuratúra.

Podľa nového pokynu musia prokurátori Žilinku informovať o takomto zastavení stíhania „bezodkladne“.

Ak ide o prípady pod dohľadom Úradu špeciálnej prokuratúry, má o tom generálneho prokurátora informovať priamo špeciálny prokuratúra. V ostatných prípadoch sa majú tieto informácie dostať k Žilinkovi cez okresných a krajských prokurátorov.

Prečo chce mať o nich generálny prokurátor prehľad v reálnom čase? „Cieľom pokynu je posilnenie efektívnosti plnenia úloh a dodržiavania zákonnosti v rezorte prokuratúry,“ odpovede bez ďalších podrobností jeho hovorkyňa Zuzana Drobová.

Je možné, že na Generálnej prokuratúra začnú aktívnejšie posudzovať, či sú v konkrétnych kauzách splnené podmienky na zastavenie stíhaní spolupracujúcich svedkov. Môže ísť napríklad o situácie, keď jedna a tá istá osoba spolupracuje a má postupne zastavené rôzne stíhania rôznymi prokurátormi, čo sa jednotlivo nepôsobí zvláštne, no keď sa informácie o tom dajú dokopy, tak v súhrnne nemusí taká beztrestnosť pôsobiť fér.

Úplné alebo podmienečné zastavenie trestného stíhania patrí k dôležitým oficiálnym benefitom, ktoré môžu takzvaní kajúcnici získať výmenou za to, že sa priznajú k trestnej činnosti a usvedčujú niekdajších kumpánov. Ďalším je dohoda o vine a treste, tá sa však schvaľuje na súde a ten by mal posúdiť jej spravodlivosť.

Medzi odbornou aj laickou verejnosťou sa veľa diskutuje, či spolupracujúci obvinení nedostávajú aj iné neoficiálne benefity. Napríklad v podobe toho, že niektoré orgány presadzovania práva sú, ako sa hovorí, slepé a hluché k niektorým ich trestným činnom.