Andrej Doležal (nominant Sme rodina), minister dopravy a výstavby

  • Príjem z výkonu verejnej funkcie: 49 140 €
  • Iné príjmy: 0 €

Doležal vlastní s manželkou byt v Rusovciach. Má podiel na chate v Zliechove. Priznal auto – veterána Ford z roku 1965. V bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou majú bytové zariadenie, elektroniku, obrazy, financie v hotovosti a na účtoch, úver. Doležal udáva i finančnú pôžičku.

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).
Na snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).
Zdroj: Jaroslav Novák