Tip na článok

Zrušenie Mečiarových amnestií: A pôjde vôbec Lexa za mreže?

Odborníci na ústavné aj trestné právo prehovorili o tom, či bude možné stíhať predstaviteľov Mečiarovho režimu zodpovedných za únos Michala Kováča mladšieho a zločiny súvisiace s únosom.

Galéria k článku (22 fotografií )
Ivan Lexa: Aj jeho meno sa objavuje v kauze spájanej s SIS, ktorej v tom období šéfoval.
Ivan Lexa
Koničkár: Ivan Lexa šéfuje jazdeckému areálu Rozálka v Pezinku. Na fotke spolu s Róbertom Vittekom.

O pár dní budú poslanci parlamentu hľadať riešenie, ktoré prinesie zrušenie Mečiarových amnestií. Tie znemožnili vyšetrovať trestné činy v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny a v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z mája 1997, ktoré zmaril Mečiarov minister vnútra Gustáv Krajči.

Istota neexistuje

"Tí, čo presadzujú zrušenie amnestií majú za cieľ, aby sa dospelo k trestnému stíhaniu dotknutých osôb," vysvetľuje ústavný právnik, bývalý poslanec parlamentu, podpredseda Ústavného súdu a poradca premiéra docent Eduard Bárány. Upozorňuje na fakt, že akonáhle sa začne trestné stíhanie, páchatelia pochopiteľne začnú uplatňovať svoje procesné práva a začnú sa brániť.

"Podľa toho, akým spôsobom sa budú rušiť amnestie, sa obrátia buď na Ústavný súd, alebo na Európsky súd pre ľudské práva. A pokiaľ zotrvaju na doterajšej judikatúre, čo však nikdy nie je vopred isté, majú reálnu šancu uspieť," dodáva ústavný právnik Bárány. Zároveň však podotýka, že v každom súdnom konaní je výrazný prvok právnej neistoty a nikdy nie je záruka.

Hrozí premlčanie skutkov?

Podľa dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského docenta Eduarda Burdu pri prípadných trestných konaniach, ktoré budú nasledovať po zrušení amnestií, sa budú musieť orgány činné v trestnom konaní vysporiadať s dvoma otázkami.

„Prvou je prípadné premlčanie trestného stíhania, ak medzi skutkom a amnestiami prebehol pridlhý čas, ktorý vo všeobecnosti spôsobuje nemožnosť trestného stíhania. Súčasný trestný zákon aj jeho predchodca ustanovuje, že do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú páchateľa nebolo možné postaviť pred súd pre zákonnú prekážku, za ktorú môžeme považovať aj amnestie. Preto premlčanie trestného stíhania na amnestované trestné skutky nemá vplyv," konštatuje odborník na trestné právo docent Eduard Burda.

Bránili by sa pred Európskym súdom?

Druhá otázka sa podľa Burdu týka tých prípadov, keď ide o skutky, o ktorých prebiehalo trestné konanie a z dôvodu amnestie bolo voči konkrétnym stíhaným osobám trestné stíhanie právoplatne zastavené.

„Takéto prípady sú podľa trestného poriadku dôvodom neprípustnosti trestného stíhania. Ak by sa teda v tomto trestnom stíhaní malo pokračovať, muselo by prísť k jednému z dvoch právnych riešení. Prvá možnosť, pokračovať v trestnom stíhaní, by musela byť ustanovená zákonom. Lenže tu je problém, pretože takýto zákon by bol retroaktívny, pôsobil by spätne a nastáva otázka, či takáto retroaktivita nie je v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami - a to je opätovne otázka pre ústavné právo a k ústavnému právu sa nejdem vyjadrovať. Každopádne sa dá očakávať, že v prípade zrušenia amnestií, by sa osoby, voči ktorým bolo trestné stíhanie právoplatne zastavené a po zrušení amnestií by voči nim bolo opätovne vznesené obvinenie, právne bránili. Možno aj pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP). Ja som presvedčený, že by sa to pred ESĽP dostalo," hovorí Eduard Burda.

Obnova konania

Dekan Burda pripúšťa, že by sa dal využiť aj inštitút obnovy konania, ktorý sa bežne využíva podľa trestného poriadku. „Obnova konania je prípustná len vtedy, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme. Otázne je, či by sme sem mohli zaradiť zrušenie amnestií, pretože to je zmena právneho stavu a nie nová vecná. Je minimálne sporné, či nová právna skutočnosť – zrušenie amnestií – môže byť podradená pod pojem "nové skutočnosti" pre účel obnovy konania," doplnil odborník na trestné právo.

Právne najčistejšie riešenie by podľa neho priniesla upresňujúca novelizácia ustanovení o prípustnosti obnovy konania aj na právne skutočnosti. V tomto bode opäť upozorňuje na fakt, že by sa osoby, proti ktorým by sa opätovne vznieslo obvinenie, obrátili na Ústavný súd SR a ESĽP.

Experti sa boja vyjadriť

O amnestiách sa bude v pondelok 20. marca diskutovať aj na konferencii, ktorú organizujú na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

"Máme záujem poskytnúť priestor pre vyváženú pluralitnú diskusiu. Považujem za znepokojujúce, že sme mali problém nájsť nezávislého diskutéra ochotného verejne sa vyjadriť proti zrušeniu amnestií z právnych dôvodov. Právnikov, ktorí si myslia, že amnestie nemožno právne zrušiť, sa našlo dosť. Ale drvivá väčšina sa odmietla verejne vyjadriť, pretože by to pre nich znamenalo sociálnu smrť. Inak povedané, ak niekto povie odborný názor na spolitizovanú tému, ktorý sa spoločensky a politicky nehodí, je považovaný za zloducha. Sem sme sa chceli dopracovať po 27 rokoch slobody? Poviem úprimne, toto ma na tom mrzí najviac," povzdychol si dekan Burda.

So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili aj bývalého elitného policajta Jozefa Šáteka. Jeho tím vyšetroval kauzu zavlečenia, ako aj vraždu Roberta Remiáša. Vyšetrovanie únosu skončilo podaním obžaloby na Ivana Lexu a dvanástich príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ktorú súd prijal. Amnestie boli prekážkou pre odsúdenie páchateľov. Na otázky o amnestiách však nereagoval. K téme sa odmietol vyjadriť aj Michal Kováč mladší, ktorého sa podľa vyjadrení politikov bude týkať zrušenie milosti udelenej jeho otcom.

VIDEO Plus 7 Dní