Tip na článok
NEVYHOVUJE, píše sa v projektovej dokumentácii.

Zrútený most v Kurimanoch: Investor na chyby v projekte kašlal!

V dokumentácii zrúteného mosta pri Kurimanoch je zrejme veľa vážnych chýb. Upozorňovali na ne investora, ale márne.

Galéria k článku (3 fotografie )
Odstrel: Poškodenú časť diaľničného mosta sa na druhý pokus podarilo zbúrať. Prvýkrát most výbuchu odolal.
Piliere: Podľa názoru projektovej spoločnosti boli silne poddimenzované.
Varovný list: Projekt mosta je podľa spoločnosti Valbek rizikový a plný chýb, o čom je NDS informovaná

Krajne nevhodný, obsahujúci faktické chyby a riskantný z hľadiska zhotovenia a fungovania… Týmito slovami hodnotila celkový projekt mosta pri Kurimanoch projektová spoločnosť Valbek už vo februári 2012. Jej kritické závery niekoľkokrát riešil aj investor, Národná diaľničná spoločnosť, ale napokon sa priklonil k výpočtom autora projektu mosta, ktorý trvá na tom, že všetko je v poriadku.

Tragická novembrová nehoda, pri ktorej zahynuli štyria robotníci, s týmito závermi priamo nesúvisí, keďže Valbek posudzoval konštrukciu mostného objektu, a nie podpernú skruž, ktorá napokon spadla. Je však otázne, či sa s uvedenými chybami napokon nezrúti aj hotový most. Najvážnejšou výhradou je totiž poddimenzovanie nosných pilierov. Valbek pri kontrolnom výpočte ich statiky objavil faktické chyby. Jeho predstavitelia však o téme s médiami nechcú hovoriť.

Podľa názoru projektovej spoločnosti boli silne poddimenzované. Foto: RUDOLF FELŠÖCI

Chyby

Laik pri čítaní stanoviska spoločnosti Valbek stratí odvahu ešte niekedy v budúcnosti prejsť po nejakom moste na Slovensku. Je to síce iba stanovisko jednej projektovej firmy, pričom existujú aj iné odborné názory, ale konštatované nedostatky návrhu mosta pri Kurimanoch pôsobia alarmujúco. Navyše, skutočnosť, že sa na jeho stavbe nedávno zrútila aj podperná skruž, nepridáva tímu jeho projektantov na dôvere.

„Koncepčný návrh mosta považujeme za neopodstatnený, veľmi komplikovaný a riskantný z hľadiska zhotovenia a fungovania celej mostnej konštrukcie,“ píše sa v stanovisku firmy Valbek, ktoré ako list zaslala vo februári zhotoviteľovi mosta, spoločnosti Bögl a Krýsl. Ide o odborný dokument, ktorý je plný výhrad k návrhu stavby i zvolenej technológii.

„Z hľadiska používaných a overených stavebných postupov... je navrhnutý postup krajne nevhodný, stavebne veľmi zložito realizovateľný a podľa nášho názoru úplne zbytočný... absencia pevného uloženia nosnej konštrukcie môže mať za dôsledok nepredvídateľné posuny a správanie nosnej konštrukcie... takto vysoké elastomerové ložiská nie sú renomovanými výrobcami ani bežne ponúkané…“

Najviac však zarazí konštatovanie, že statický výpočet pilierov mosta obsahuje faktické chyby a sú poddimenzované. Navyše, projekt vraj vôbec nerieši zaistenie mosta v prípade seizmickej udalosti, teda zemetrasenia. Tie na Slovensku síce nie sú časté, ale občas sa vyskytnú a takéto veľké stavby by s nimi mali počítať. Na záver Valbek konštatuje zvýšenú pravdepodobnosť výskytu „obtiažne riešiteľných problémov nielen pri realizácii, ale aj pri prevádzkovaní mosta“.

Projekt mosta je podľa spoločnosti Valbek rizikový a plný chýb, o čom je NDS informovaná. Foto: Martin Domok

Nič sa nedeje

Konzorcium Váhostavu so spoločnosťou Bögl a Krýsl, ktoré most stavia, riešili uvedené výhrady s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Ako ďalší argument pripojili aj statický posudok Miroslava Maťaščíka z projektovej spoločnosti ALFA 04, ktorý tiež konštatoval, že navrhnuté piliere sú poddimenzované a staticky nevyhovujú.

„Ja som bol požiadaný o posudok, keďže pôvodný návrh nebol úplne v poriadku, a odporučili sme určité úpravy. Nebola to však naša stavba, takže neviem, ako naše odporúčania zapracovali do výsledného projektu,“ hovorí Maťaščík. Výhrady Valbeku sa mu zdajú opodstatnené, ale zároveň opatrne dodal, že nemá k dispozícii kompletnú dokumentáciu, a preto nemôže robiť jednoznančné závery.

Veľmi citlivo sa vyjadruje aj ďalší znalec, ktorého sme oslovili, Peter Paulík zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. „Jednoznačne nemôžem na základe jedného listu určiť, či tam skutočne boli takéto chyby, pretože aj Valbek sa mohol pomýliť. Do hry by mal vstúpiť nezávislý audítor, ktorý by to ešte raz prepočítal.“ Dodáva však, že určite nie je bežné, aby k návrhu stavby boli také zásadné pripomienky. Keďže Paulík je aj členom vyšetrovacieho tímu smrteľnej nehody na moste, považuje za dôležité odlíšiť tieto dve skutočnosti. „To, čo spadlo, bola podporná skruž, ktorú Valbek nijako neriešil.“

Tento fakt zdôrazňuje aj samotná Národná diaľničná spoločnosť, ktorá sa inak k tragickému nešťastiu pri Kurimanoch stále nevyjadruje. V súvislosti s kritikou návrhu mosta však jej hovorca Marcel Jánošík potvrdil, že o veci rokovali a evidentne ju považujú za uzavretú. Stačil im list autorského dozoru spoločnosti Geoconsult, ktorá je zároveň projektantom celej stavby a ktorá potvrdila, že návrh mosta aj všetky výpočty sú v poriadku. Žiadny ďalší nezávislý posudok nevznikol a výhrady Valbeku boli zmietnuté zo stola.

NDS požiadala konzorcium, aby ďalej pokračovalo v stavbe mosta podľa pôvodnej dokumentácie bez zmien. Hovorca Váhostavu Rastislav Paďha potvrdil, že rešpektovali stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti a skutočne pokračovali v prácach podľa výpočtov, v ktorých Valbek skonštatoval závažné faktické chyby. Zostáva teda iba dúfať, že pri navrhovaní podobných stavieb sa vždy počíta s výraznou rezervou, ktorá môže prípadné omyly absorbovať. Alebo nemusí.

Vysvetlenie

Nešťastie na stavbe mosta, ktoré v novembri stálo život štyroch ľudí, má vraj pomerne jednoduché vysvetlenie. Peter Paulík z Katedry betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU tvrdí, že spolu s kolegami dokázali urobiť pomerne presný odhad príčiny nešťastia hneď po návšteve miesta tragédie a pomocou krátkeho prepočtu na kalkulačke. Stojka jednej zo skruží, ktoré niesli debnenie s čerstvým betónom, bola zle stužená, čo spôsobilo jej slabú únosnosť a následný kolaps celej konštrukcie.

Kto je za to zodpovedný, si však netrúfa povedať. „My sme iba zistili, že statický výpočet na papieri hovorí niečo iné ako to, čo je vo finále zakreslené vo výkresoch a čo sa aj zrealizovalo. Či urobil chybu statik, alebo ten, kto kreslil výkres, nevieme. Zodpovednosť už musí určiť súd.“

Peter Paulík je členom jedného z vyšetrovacích tímov, ktoré si najala Národná diaľničná spoločnosť, aby objasnili, čo sa vlastne pri nehode stalo.

VIDEO Plus 7 Dní