Branislav Zurian hovorí, že si nie je vedomý, že sa dopustil nejakej trestnej činnosti. Bývalého riaditeľa NAKA obvinil kajúcnik a expríslušník SIS Boris Beňa, že mu vyzdradil, koho Národná kriminálna agentúra odpočúvala. Podľa Denníka N policajná inšpekcia, ktorá vec vyšetruje, vykonala domovú prehliadku v Zurianovom popradskom byte. Samotný Zurian je však v zahraničí a po návrate sa vraj prihlási na polícii sám. Čo sa to zas deje v polícii? O tom,  ako sa na dva roky Zuriana vo funkcii riaditeľa elitnej zložky polície pozerá policajný prezident PETER KOVAŘÍK sa v pondelok 17. mája rozprávala VERONIKA COSCULLUELA.

Ako sa máte bez šéfa NAKA?

Nestíham, tak ako som nestíhal predtým.

Už máte za Branislava Zuriana náhradu?

Rozprávame sa vlastne prvý deň, kedy nenastúpil do práce, teda kedy NAKA nemá riaditeľa (pondelok 17.5 pozn. red.). Dnes tu mám v pošte na podpis požiadavky na výberové konanie. Hneď ako ich podpíšem, začneme proces výberu. Mám predstavu, kto by mohol byť poverený vedením, ale poviem to až vtedy, keď sa s tým človekom porozprávam.

Ako dlho teda očakávate, že bude NAKA bez šéfa, hoci len dočasného? Lebo s pánom Zurianom odišiel aj jeden z jeho zástupcov.

NAKA má dvoch zástupcov. Áno, jeden je tiež v procese, že podal žiadosť o odchod. Boli by sme radi, keby obdobie provizória trvalo čo najkratšie. Ak bude zhoda a porozprávam sa s tým možným dočasným riaditeľom, predpokladám, že to pôjde rýchlo.

Dostane Branislav Zurian za dva roky riadenia elitnej policajnej zložky odmenu? Odstupné?

Áno, dostane finančnú odmenu, ale o jej výške si myslím, že mi neprislúcha hovoriť.

Znamená to, že ste teda spokojný s jeho prácou?

NAKA nikdy nemala taký výkon, aký má dnes, takže v tomto smere mu nič nemôžem vyčítať.

Všetky ich zásahy sa vám zdajú v poriadku? Aj tie teatrálne? Napríklad nočné zadržanie šéfa SIS Vladimíra Pčolinského alebo to u svata Moniky Jankovskej, Petra Vaska, kde boli v byte deti.

O rozsahu použitia prostriedkov rozhoduje vyšetrovateľ po porade s tými ľuďmi, ktorí zásah vykonávajú. Zložky vždy dopredu zvažujú riziká zákroku. V praxi to funguje tak, že ak je tu nejaká miera rizika, tak ľudia, ktorí zákrok vykonávajú v praxi, musia byť pripravení, aby ho zvládli. Ex post sa to niekedy javí neprimerané, na druhej strane policajti musia vedieť zásah dokončiť.

Proti dnes už bývalému šéfovi NAKA Zurianovi vypovedá bývalý prvý námestník SIS Boris Beňa. Mal vynášať utajované informácie. Na toto sa ako pozeráte? Už ste to preverili?

V tejto veci prebiehajú štandardné úkony, vyšetruje sa to. My sme preskumávali otázku, či bol riaditeľ NAKA oprávnený komunikovať s príslušníkom SIS a záver bol, že mu to vyplýva priamo z náplne práce. Ak je požiadaný osobou, ktorá je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a spolu preberajú veci, ktoré sú tak v záujme SIS ako NAKA, v tom prípade si informácie môžu odovzdávať. Nepostrehol som, nič také, že by pán Zurian zneužil informácie, poskytol ich ďalej. Ale je to predmentom konania, vysvetľuje to. Mne prislúcha reagovať len na základe faktov, prípadne vyšetrovania, keď bude ukončené.

Vyberať nového riaditeľa NAKA cez otvorené výberové konanie, to je nejaká novinka? To už nemáte v polícii korunných princov?

Takto, výberové konania fungujú na polícii už dlhšiu dobu. Riadime sa nariadením ministra vnútra, ktoré hovorí o tom, na ktoré miesta sa vykonáva výberové konanie, dáva rámec ako sa vykonáva a určuje aj podmienky. V tomto smere postupujeme štandardne podľa nariadenia. Neštandardne podmienky sprísňujeme, aby sme naozaj dostali kvalitných uchádzačov.

Ako zabezpečíte, aby sa prihlásili? Veď za policajného prezidenta sa okrem vás prihlásil len jeden policajt?

No veľmi chceme, aby sa reálne prihlásili policajti, ktorí sú schopní a ochotní vykonávať náročnú pozíciu, akou vedenie NAKA nesporne je. Bol by som rád, keby bolo uchádzačov viac ako to bolo v prípade výberového konania, ktoré som sám absolvoval v januári. Vždy je lepšie, ak sa môže výber konať zo širšieho počtu uchádzačov. Požiadavky sú také, že policajt musí byť 15 rokov v službe, musí mať 10 rokov prax na úseku vyšetrovania alebo kriminalistických činností, teda operatívnych činností príslušníka kriminálnej polície. K tomu chceme, aby mal aspoň päť rokov riadiacej práce. Z môjho pohľadu musí mať človek, ktorý bude viesť taký útvar akým je NAKA, skúsenosť s vedením, riadením ľudí. Jedna neštandardná podmienka je, aby vedel komunikovať v angličtine.

Keby nevedel, vyradíte ho?

Ideálne by bolo, keby tento cudzí jazyk ovládal. Ale ak sa nám neprihlási dostatočný počet záujemcov, podmienky budeme trochu uvoľňovať. Ja však verím, že máme dosť schopných ľudí, ktorí spĺňajú tieto podmienky a že sa nám prihlásia. .

FOTO bývalého riaditeľa NAKA Branislava Zuriana a súčasného policajného prezidenta Petra Kovaříka v GALÉRII

Keď ste povedali, že meno dočasného riaditeľa NAKA máte v hlave, bude to zas niekto z bystrickej liahne policajtov? Lebo vy, Branislav Zurian aj Milan Lučanský ste z banskobystrickej školy vyšetrovateľov...

Vyberieme človeka, o ktorom si myslím, že to zvládne. O osobách, nad ktorými uvažujem a predtým, ako sa dohodnem s pánom ministrom, nebudem prezrádzať. Nepoviem teda ani to, odkiaľ by mohli pochádzať.