Nech sa vyberiete hocikam, ponúka sa vám stále ten istý pohľad: stromy, ktoré sa zmenili  na kopy dreva pripravené na odvoz. Stromy premenené na drevo, na ktorom sa dá zarobiť. Mŕtve stromy. A je úplne jedno, či ste v národných parkoch vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, v Slovenskom raji či v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Zdroj: pk

Keď si zadáte názov Dunajských luhov do internetu, vyskočí vám, že ide o jedinečné životné prostredie s veľkou rozmanitosťou biotopov, ktoré poskytujú životný priestor viacerým vzácnym, endemickým a glaciálnym reliktom živočíchov a rastlín. O prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky sa môžete dočítať aj na tabuli pri Čunovských jazerách, ktoré sú vraj najkrajšie v okolí Bratislavy.

Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Zdroj: pk

Za prírodnú rezerváciu ich vyhlásili v roku 1988, aby chránili lesostepné spoločenstvá s výskytom vzácnych teplomilných rastlín a živočíchov. Sú súčasťou CHKO Dunajské luhy, podľa NATURA 2000 aj územím európskeho významu a chráneného vtáčieho územia, a aby to nebolo málo, sú chránené tiež ako medzinárodná Ramsarská lokalita. Štvrtý stupeň ochrany.

Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Zdroj: pk

A už sa to na vás z tabule sype: zákaz vjazdu, zákaz pohybovať sa mimo vyhradených chodníkov, zákaz kúpania vo veľkom jazere, zákaz voľného pohybu psov, zákaz jazdy na koňoch, zákaz zakladať oheň, zákaz táboriť a dokonca aj zákaz rúbať dreviny! O to vtipnejšie je, že táto tabuľa sa nachádza hneď pri dvoch obrovských kopách vyrúbaných stromov.

Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky
Zdroj: pk

Ak si odtrhnete kvetinku, zavrú vás. Keď vyrúbete pol lesa, je to v poriadku. Zaujímavá filozofia, však?