V lesoch v okolí Zvolena sa vraj posledné roky množia nelegálne skládky stavebného odpadu priamo v prírode. Najviac zasiahnutou lokalitou je vraj Bakova jama nad mestom. Práve tam sa na viacerých miestach objavil stavebný odpad vysypaný z nákladiakov. A veľká časť z neho pochádzala z nedávnej rekonštrukcie zvolenského námestia. Paradoxne tak Zvolenčania zo svojich daní zaplatili vysypanie odpadu na „vlastnom dvore“.

Námestie s pošramotenou povesťou

Ešte v lete vyšetrovateľ obvinil dve fyzické osoby a jednu právnickú osobu za prečin neoprávneného nakladania s odpadmi vo Zvolene. Vyčíslená škoda na životnom prostredí sa pohybuje okolo osemdesiattisíc eur. Toľko vravia stručné policajné zvodky.

My sme zistili, že právnickou osobou v hľadáčiku kriminálky je miestna developerská spoločnosť Idea Invest. Tá v tomto roku ako generálny dodávateľ rekonštruovala menšiu polovicu námestia vo Zvolene - Park Ľudovíta Štúra a jeho okolie - takmer za 1,7 milióna eur. Do prípadu je preto zapletený šéf a majiteľ Idea Invest v jednej osobe Jozef Gostík. Ten pre PLUS 7 DNÍ tvrdí, že recyklovaným materiálom z opravovaného námestia sa len spevňovali lesné cesty v okolí Zvolena.

„Áno, stala sa chyba. Nebol to zámer. Volali mi urbárnici aj lesný podnik, že potrebujú recyklátom spevniť prístupové cesty. Chcel som im pomôcť. Keď to zbadali neprajníci, hneď volali políciu a bolo z toho veľké haló. Dalo sa to však právne do poriadku. Mrzí ma, že mám takýto šrám, ale, áno, priznávam sa k nemu. Mňa to naozaj veľmi mrzelo, lebo námestie je sledovaná stavba. Dopadla dobre, investor je spokojný a námestie odovzdané,“ začal s vysvetľovaním Gostík.

Za „neprajníkmi“ a rozdúchavaním environmentálnej kauzy vidí mestského poslanca Mateja Snopka. Ten na zasadnutiach mestského parlamentu viackrát otvorene upozorňoval na možné poškodzovanie životného pro­stredia zo strany stavebnej firmy.

„Bordel“

Podľa Gostíka sa lesné cesty spevňovali nie stavebným, ale zhodnoteným stavebným odpadom z betónu, pôvodom z námestia. „Materiál bol v poriadku. To neboli žiadne tehly, žiadne asfalty alebo iný bordel. Jediný problém bol ten, že sa to nenahlásilo na okresný úrad tak, ako zákon káže. To sa dodatočne dalo do súladu so zákonom. Obvinenie je stiahnuté. Nevznikla žiadna škoda na životnom prostredí.“

V kauze spoločne s ním a jeho firmou lieta ešte riaditeľ mestských lesov vo Zvolene Ivan Gallo. Gallo údajne dal súhlas na vývoz stavebného odpadu z námestia do lesov v správe Lesného podniku mesta Zvolen. Mestská firma si objednala túto službu ako „spevnenie zvážnic z dôvodu zabezpečenia odvozu drevnej hmoty materiálom vlastným a recyklovaným“.

Lenže takzvaný recyklát, ako zhodnotený stavebný odpad z námestia volá Gostík, skončil nielen na mestských, ale aj súk­romných pozemkoch. Okrem Bakovej jamy ho vysypali v lese Roháčová pri obci Bacúrov neďaleko Zvolena.

Primátorka škodu nevidí

Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová hovorí, že v odpade vyvezenom do lesov neboli zistené nežiaduce alebo škodlivé mate­riály. Len čo sa o kauze dozvedela, pátrala po jej príčinách. Nakoniec sa ukázalo, že nejde o vytváranie čiernych skládok. „Bolo zásadne nesprávne, že pred tým, ako došlo k vývozu sutiny, si zodpovední pracovníci vopred nepreverili zákonnosť a správnosť postupov využitia stavebného materiálu. O žiadnej škode, ktorá by mestu vznikla v tejto súvislosti, nemám vedomosť,“ vraví k prípadu primátorka Zvolena.

V pôvodnom texte sme nesprávne uviedli, že "maslo na hlave má vedúci odboru výstavby, životného prostredia a dopravy zvolenskej radnice Juraj Bobela. Pri rekonštrukcii námestia totiž vykonával stavebný dozor a vraj iba neustriehol, kam sa stavebný odpad zo stavby vyvážal." Juraj Bobela v skutočnosti vykonával na spomínanej stavbe stavebný dozor, ale len do začiatku apríla 2020. K vývozu stavebného odpadu z rekonštrukcie námestia došlo až v čase, kedy už v tom čase bývalý referent Mestského úradu vo Zvolene so 40-ročnými skúsenosťami zo stavebníctva funkciu stavebného dozoru nevykonával a teda za vzniknutú situáciu ani nemohol niesť žiadny podiel zodpovednosti.

Balkovičová ďalej tvrdí, že prípad sa stal predmetom výkonu miestnej obhliadky odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu vo Zvolene. Ten podľa primátorky na základe zistených skutočností skonštatoval, že odpadol dôvod na začatie správneho konania, pretože sa stavebný odpad zhodnotil v rámci zákonných požiadaviek.

Prípad však už niekoľko mesiacov rieši krajská kriminálka z Banskej Bystrice. Vyšetrovateľ dokonca pred časom nariadil vinníkom navezené „smeti“ z lesov odviezť. Polícia potvrdzuje, že v tomto prípade sa začalo trestné stíhanie a údajnú environkriminalitu vo Zvolene stále prešetruje.