Senát Najvyššieho súdu prípad vrátil tomu istému senátu Špecializovaného trestného súdu a zároveň uznal obžalovaného Tomáša Szabóa za vinného v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.    "Vec obžalovaných Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej sa vracia súdu prvého stupňa, aby v potrebnom rozsahu opäť prejednal a rozhodol," uviedol v rozhodnutí predseda senátu Najvyššíeho súdu Peter Paluda.

Senát Špecializovaného trestného súdu podľa Petra Paludu rozhodol o oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej predčasne. "Nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami, neodôvodnil zrozumiteľne rozhodnutie, nevykonal všetky dôkazy. Dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil podľa Najvyššieho súdu  izolovane," z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku. Paluda dodal, že súd hodnotil dôkazy, ktoré nevykonal.


Peter Paluda ďalej  tvrdí, v spise sú obsiahnuté dôkazy, na ktoré poukázal prokurátor Úradu špecialnej prokuratúry a splnomocnenci. "Napríklad výhražné správy Mariána Kočnera na Kuciaka. Ide o správu medzi M. K. a Miroslavom Konôpkom, komunikácia medzi Mariánom Kočnerom a Jaroslavom Haščákom a iné," uviedol predseda senátu. „Ak by Špecializovaný trestný súd chronologicky vyhodnotil dôkazy, zrejme by nedospel k zhodnému záveru s výrokom, aký urobil,“ podotkol s tým, že Špecializovaný trestný súd niektoré dôkazy hodnotil v rozpore s elementárnou logikou.

Odvolania rodičov novinára Jána Kuciaka vo veci nemajetkovej ujmy senát Najvyššieho súdu zamietol. Tí dokopy žiadali od Szabóa jeden milión eur. Sumu 70.000 eur pre každého z rodičov novinára Najvyšší súd považuje za primeranú. Paluda dodal, že toto rozhodnutie im nebráni vo vymáhaní škody v civilnom procese. Najvyšší súd hodnotí dešifrovanie komunikácie Threema ako zákonne získaný dôkaz. "Obsah tohto dôkazu bol hodnotený spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Trestného poriadku, pretože jednotlivé časti komunikácie medzi obžalovanými boli prvostupňovým súdom povytrhávané," podotkol Peter Paluda.

Senát Najvyššieho súdu nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špecialnej prokuratúry, aby sa po vrátení prípadu na Špecilizovaný trestný súd s ním zaoberal nový senát. "Odvolací súd nezistil dôvody, ktoré by preukazovali, že prvostupňový súd bol ovplyvnený pri svojom rozhodovaní. Konal tak, ako prvostupňové súdy konajú. Nebol zistený zámer, alebo úmysel ovplyvniť alebo zmariť dôkaznú situáciu," skonštatoval predseda senátu Najvyššíeho súdu Peter Paluda.