Ako fungujú naši poslanci? Rýchlo odhlasovať a šup na trojmesačnú prestávku!

Spät' na článok