Angličania ich zaradili do zoznamu svetových pamiatok, u nás sa o ne nestará nikto - alebo len kozy

Spät' na článok