Bašternákova najnovšia vylomenina. Za „obeť“ mu padli desiatky stromov

Spät' na článok