Černákov výlet do Bratislavy bol drahý špás. Doplatí naň sudca Mihál?

Spät' na článok