Černákovec Kán: Súd mu zakázal vycestovať do zahraničia!

Spät' na článok