Československý prezident Beneš: Zaslúžil sa o štát aj o jeho zničenie

Spät' na článok