Čierna stavba: O osude dočasnej autobusovej stanice rozhodne okresný úrad

Spät' na článok