Drsná spoveď zomierajúceho Černákovho sudcu: Kým zgegnem, narobím skazu

Spät' na článok