Drzí hokejisti na lavici obžalovaných: „Vyberte si z úst žuvačku!“ nahneval sa sudca

Spät' na článok