Hanba! Hasiči v dezolátnych podmienkach: V garážach špičková technika, na stanici hnus!

Spät' na článok