Hanba železničnej stanice. Cestujúcim na hlavy padajú obkladačky

Spät' na článok