Harabinovmu synovi sa darí ako málokomu: Veľký kariérny úspech, pribudol mu aj utešený pozemok!

Spät' na článok