Investorovi praskli nervy: Od mesta žiada 2,7 milióna!

Spät' na článok