Kaderníčka, missky aj Širokého rodinka: Všetci asistujú poslancom

Spät' na článok