Kam sa podeli Košičania? Bytov tam pribúda, ale ľudí do nich niet

Spät' na článok