Kaštieľ v Malante a pozemky sa stali predmetom zvláštnej privatizácie

Spät' na článok