Konečne dobrý nápad: Zrušená železničná trať sa zmení na raj bicyklistov

Spät' na článok