Kotlebovci proti Smeru bojujú len silnými rečami. Skutkami im skôr držia chrbát

Spät' na článok