Kto je najbohatší slovenský politik? Tak skoro sa to nedozvieme, poslanci sú vraj príliš unavení

Spät' na článok