Kvôli rozlíšeniu Slovenska a Slovinska sa v Londýne konala špeciálna konferencia. Pomohlo to?

Spät' na článok