Kýbla v base nikto nenavštívil. Nevidí naňho ani dozorca!

Spät' na článok