„Lojzo sa živil zabíjaním a podsvetie ho tak bralo,“ hovorí o Alojzovi Házym niekdajší bos Reichel

Spät' na článok