Mladý dozorca, ktorý sa pokúsil obesiť vo väznici, zomrel!

Spät' na článok