Mužovi, ktorého Pálffy navrhoval za šéfa hokejového zväzu, hrozí basa

Spät' na článok