Na štiavnickej kalvárii nájdete nečakanú „atrakciu“. Ozajstného obra

Spät' na článok