Nepotrestateľný Majský?: Dostal deväť rokov natvrdo, on si spokojne užíva dôchodok. Vďačí za to súdom

Spät' na článok