Nóri nás používajú na zamestnávanie „otrokov“. V škandále je už zapletená aj IKEA

Spät' na článok