Opitý farár z Hronca bol naliaty už doobeda. Strávil noc v policajnej cele

Spät' na článok