Paškov človek: Rád varí a porušuje listové tajomstvo. Guspana do parlamentu priviedol „pán Košíc“

Spät' na článok