Podozrivé móresy Borisa Kollára: Deti plodí jedna radosť, nezaháľa ani v biznise s nehnuteľnosťami!

Spät' na článok