Podvedení štátom. Štyri roky im zadržiavali zálohu za pozemok, aby im ho nakoniec nepredali

Spät' na článok