Poukázala na čudné praktiky na prijímačkách na bratislavskú právnickú fakultu. Dnes robí v Lidli

Spät' na článok