Pôvodne to bola iba obyčajná chata. Budúci šéf RTVS z nej vybudoval okázalý palác

Spät' na článok