Právnické firmy zinkasovali za služby pre štátny ústav 170-tisíc eur!

Spät' na článok