Prepustené sestry, ktoré kritizovali vedenie nemocnice, majú smolu. Nie je pre ne práca

Spät' na článok