Prestaneme používať písané písmo? Reforma má prívržencov aj odporcov

Spät' na článok